Rare tijden

Best leden van ATC,

Het zijn nog steeds rare tijden. We zitten inmiddels volop in de tweede corona-golf en we kunnen nu weer niet trainen en spelen. Heel jammer, maar als vereniging willen we natuurlijk meewerken aan het beperken van de besmettingen. Nog even doorbijten dus en proberen op andere manieren met elkaar in verbinding te blijven.

In deze mail een drietal mededelingen:

Als eerste hebben we besloten om in de maand november geen contributie te innen, om zo een beetje tegemoet te komen aan het gemis aan trainingsmogelijkheden.

Daarnaast is het dit jaar niet mogelijk een ledenvergadering te houden. Dit stellen we uit naar 2021.

Als laatste gaat ook het ATC-nieuwjaarstoernooi in januari niet door. Plan is nu om dit in april of mei alsnog te organiseren.

Tot zo ver eerst. Ik hoop dat iedereen gezond blijft en dat we snel weer ons normale (volleybal)leven op kunnen pakken.

Namens bestuur ATC

Jacqueline van der Wal